ثبت شکایات


خریداران و فرشندگان برای ثبت و رسیدگی به شکایات می توانید درخواست خود را از طریق آیدی تلگرامی @servit ارسال نمایید. همچنین فروشندگان از طریق ارسال تیکت در کنترل پنل تی بات شاپ می توانید شکایات خود را مطرح کنند.